เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน

ข้อมูลผลงาน

  9      0     
 
Creative Commons License
เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน
คำอธิบาย :  เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่มีรากฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวอิวเมี่ยน พัฒนารูปแบบมาจนกลายมาเป็นโรงงานผลิตเครื่องเงินคุณภาพที่ส่งเครื่องเงินให้กับแบรนด์ต่างๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ชาวอิวเมี่ยน, DOI Silver, รุ่งรชตะวาณิช, เครื่องเงิน, จั้นต้อง, น่าน, ดอยซิลเวอร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.88 MB)