ต้มกะทิปลาหมึกยอดมะขามอ่อน

ข้อมูลผลงาน

  936      318     
 
Creative Commons License
ต้มกะทิปลาหมึกยอดมะขามอ่อน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ต้มกะทิปลาหมึกยอดมะขามอ่อน
คำอธิบาย :  ต้มกะทิปลาหมึกยอดมะขามอ่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นวรัตน์ ทองสลวย, น.อ.หญิง
คำสำคัญ :   ต้มกะทิปลาหมึกยอดมะขามอ่อน, อาหารพื้นบ้าน, อาหารทะเล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (80.70 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง