พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต

2,176      544
 
Creative Commons License
พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าหม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร141 หมู่ 11 ตำบลคูเมืองอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิเทคนิคสีน้ำมันบนแคนวาสศิลปินอาจารย์จุลจิต เสน่ห์งามเจริญกลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระสงฆ์, ครูบาแสงชัย, พระ, digital printing, ภาพเสมือนบุคคล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2563). พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต, 30 กันยายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/203910
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2563). "พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/203910. (30 กันยายน 2563)
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต". 30 กันยายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/203910.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระครูบาแสงชัย รกฺขิตจิตโต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว