ประตูราหู

240      112
 
Creative Commons License
ประตูราหู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ประตูราหู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ประตูราหูสร้างไว้เพื่ลอดโบสถ์ ลอดวิหาร ลอดใต้ฐานหลวงพ่อโต วัดสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลอดโบสถ์หารู, วัดสาขลา, ประตูราหู, ที่เที่ยว สุทรปราการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). ประตูราหู, 12 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/212825
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). " ประตูราหู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/212825. (12 ตุลาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). " ประตูราหู". 12 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/212825.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประตูราหู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว