ก๊อกเงิน

224      121
 
Creative Commons License
ก๊อกเงิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ก๊อกเงิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ก๊อกเงิน ศิลปะสะท้อนสังคมปัจจุบัน ด้วยก๊อกสีน้ำเงิน ที่มีเงินออกมาเป็นกองจัดแสดงอยู่ที่ ซีคอนสแควร์ ชั้น 2 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปะสะท้อนสังคม, ซีคอนสแควร์, ก๊อกเงิน, ศรีนครินทร์, ศูนย์การค้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). ก๊อกเงิน, 12 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/213170
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). " ก๊อกเงิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/213170. (12 ตุลาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). " ก๊อกเงิน". 12 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/213170.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ก๊อกเงิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว