ดอกซินเนีย

ชื่อเรื่อง : ดอกซินเนีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดอกซินเนีย(Zinnia)ชื่อเเห่งความสุข ปลูกไว้ประดับเพื่อความสวยงาม และเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ครอบครัว เนื่องจากคำว่า “บานชื่น” เป็นคำมงคลที่แสดงถึงความเบิกบานมีความสุข เราจึงมักเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไปภาษาดอกไม้ : หมายถึงความรักที่ยั่งยืน ยาวนาน มั่นคง ซื่อสัตย์ เสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดถึงต่อกันในแต่ละวัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้, สวยงาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้ววงษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/1827608877499591/posts/2099970553596754/
URL :
:
อาทิตย์ แก้ววงษา. (2563). ดอกซินเนีย, 14 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214086
อาทิตย์ แก้ววงษา. (2563). "ดอกซินเนีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214086. (14 ตุลาคม 2563)
อาทิตย์ แก้ววงษา. "ดอกซินเนีย". 14 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214086.


รีวิว : ดอกซินเนีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว