ป้ายหมู่บ้านทับหลี

241      139
 
Creative Commons License
ป้ายหมู่บ้านทับหลี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ป้ายหมู่บ้านทับหลี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หมู่บ้านทับหลี เป็นหมู่บ้านที่มีการทำขนมจีบซาลาเปาจำหน่ายมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ มีสาขามากมายหลายจังหวัด โดยที่สาขาดั้งเดิม เจ้าเก่า ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านทับหลี ตำบลทับหลี อำเภอกระบุรี จ.ระนอง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาหาร, ระนอง, ซาลาเปา, ทับหลี, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านค้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). ป้ายหมู่บ้านทับหลี, 14 ตุลาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214529
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). " ป้ายหมู่บ้านทับหลี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214529. (14 ตุลาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). " ป้ายหมู่บ้านทับหลี". 14 ตุลาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/214529.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ป้ายหมู่บ้านทับหลี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว