นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 91 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลผลงาน

  412      277     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 91 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 91 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
คำอธิบาย :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 91 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

⚛ นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 91 พบกับ

เรื่องจากปก:
- อวดโฉม “ปทุมมาห้วยสำราญ” ราชินีแห่งป่าฝนสายพันธุ์ใหม่

บทความพิเศษ
- การปฏิวัติเทคโนโลยี: ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ร้อยพันวิทยา:
- ดาวศุกร์ ปริศนาใต้เมฆ (ตอนที่1)

คอลัมน์สภากาแฟ:
- เครื่องพิมพ์หลอดเลือดสามมิติ กับสีผสมอาหาร!

เปิดโลกนิทานดาว:
- กลุ่มดาวคันชั่ง ที่มาของเดือนตุลาคม

สาระวิทย์ในศิลป์:
- ท่องอวกาศกับกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก ตอนที่ 1

ดาวน์โหลดนิตยสาร “สาระวิทย์” ฉบับที่ 91 ได้ฟรีที่
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/215215

และฉบับย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์
https://www.nstda.or.th/sci2pub


⚛ นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, นิตยสาร, อวกาศ, เทคโนโลยี, ebook
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, Infographic, บทความ