ภาพกระซิบรักบรรลือโลก

ข้อมูลผลงาน

  797      775     
 
Creative Commons License
ภาพกระซิบรักบรรลือโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
คำอธิบาย :  ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา และมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" และกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ไปปรากฏอยู่ในสินค้าจำนวนมาก อาทิ เสื้อยืด, โปสการ์ด หรือแม้แต่ข้าวของแต่งบ้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  mrmeaw
คำสำคัญ :   วัดภูมินทร์, น่าน, กระซิบรัก, ภาพเขียนสี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, อ้างอิง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.61 MB)