นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 92 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลผลงาน

  497      277     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 92 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 92 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คำอธิบาย :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 92 พบกับ

เรื่องจากปก:
- นักวิจัยไทย พัฒนา “อวัยวะจำลองมดลูกและรก” ความหวังเพื่อการยับยั้ง ‘ไวรัสซิกา’ จาก ‘แม่สู่ลูก’

บทความพิเศษ
- นิทรรศการออกแบบอนาคตจากพื้นดินสู่อวกาศ

ร้อยพันวิทยา:
- ดาวศุกร์ ปริศนาใต้เมฆ (ตอนที่ 2)

สภากาแฟ:
- โครงร่างไร้เซลล์ กับความลับแห่งการงอกอวัยวะใหม่

เปิดโลกนิทานดาว:
- กลุ่มดาวแมงป่อง ที่มาของเดือนพฤศจิกายน

สาระวิทย์ในศิลป์:
- ท่องอวกาศกับกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก ตอนที่ 2

ติดตามฉบับย้อนหลัง
https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.
Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/
Facebook: https://www.facebook.com/sarawitnstda
Twitter: https://twitter.com/sarawitnstda
YouTube: https://www.youtube.com/c/mrspacemanthailand
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   นิตยสาร, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, Infographic, บทความ