จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

476      147
 
Creative Commons License
จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)” รวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างกระทำที่ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย ได้แก่- การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism)- การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)- การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมไปถึงวิธีการป้องกัน นโยบาย และช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่า งานวิจัยที่แล้วเสร็จ จะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ และสามารถทำซ้ำได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จริยธรรมการวิจัย, ลักลอก, จริยธรรม, Fabrication, Plagiarism, คัดลอก, Research Integrity, Falsification
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กฎหมาย ระเบียบ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/research-integrity
URL :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย. (2563). จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02), 24 พฤศจิกายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217246
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย. (2563). "จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217246. (24 พฤศจิกายน 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย. "จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)". 24 พฤศจิกายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217246.


รีวิว : จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว