แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง

2,272      229
 
Creative Commons License
แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดย ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ และคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 หรือ 053 226 264 สท. 096 9964100
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สิ่งพิมพ์, Agricultural Technology and Innovation Management Institute, ข้าวกล้องหอมนิล, ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวกล้อง, เกษตรกร, ข้าวกล้องสังข์หยด, AGRITEC, ข้าวกล้องสินเหล็ก, การเกษตร, ข้าว, ข้าวกล้องหอมมะลิแดง, สท., สื่อด้านการเกษตร, พันธุ์ข้าว, เทคโนโลยีการเกษตร, สายพันธุ์ข้าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประเทือง โชคประเสริฐ,ผศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันการจัดการเทคโนโลีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2019/09/20190403-N-brochure-Processed-germinated-brown-rice.pdf
URL :
:
ประเทือง โชคประเสริฐ,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (2563). แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง, 23 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217751
ประเทือง โชคประเสริฐ,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (2563). "แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217751. (23 ธันวาคม 2563)
ประเทือง โชคประเสริฐ,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. "แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง". 23 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217751.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แปรรูป-เพิ่มมูลค่าข้าวกล้อง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว