การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ

1,110      290
 
Creative Commons License
การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ในพิธียกเสาเอกเสาขวัญของชาวอีสาน จะนำสิ่งของมงคลที่มัดรวมกันแล้วผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้ถือสิ่งของสิริมงคล เจ้าบ้านและผู้ร่วมพิธีจะจับที่ต้นเสาเอก ผู้ประกอบพิธีจะวางสิ่งของสิริมงคลลงที่ต้นเสาเอกเสาขวัญ และถามตอบกับผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกับเลื่อนจุดวางสิ่งของมงคลขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายเสา เพื่อหาจุดที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่งก็คือจุดปลายเสานั่นเอง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปลูกบ้าน, ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน, เสาเอกเสาขวัญ, ภาคอีสาน, พิธียกเสาเอกเสาขวัญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=5678
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ, 2 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219609
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). "การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219609. (2 กุมภาพันธ์ 2564)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ". 2 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219609.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทำพิธียกเสาเอกเสาขวัญ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว