ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน

811      231
 
Creative Commons License
ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไม้เหยียบหูก หรือตีนฟืม หรือตีนเหยียบ หรือคานเหยียบ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน เป็นไม้เหยียบที่ผูกเชือกเชื่อมโยงกับเขาหูกไว้เพื่อดึงให้เส้นยืนของหูกยกขึ้นหรือดึงลงเพื่อเปิดเป็นช่องว่างให้กระสวยพุ่งผ่านได้ แต่ละหูกจะมีไม้เหยียบ 2-4 อัน ขึ้นกับจำนวนเขาหรือตะกอ ลักษณะของไม้เหยียบหูกจะยาวประมาณ 1.5-2 เมตร ทำด้วยไม้และจะวางขวางกับโครงหูก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การทอผ้าไหม, ไม้เหยียบหูก, อุปกรณ์ทอผ้าไหม, ผ้าไหมพื้นบ้านอีสาน, ภาคอีสาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/sompornrat
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน, 3 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219617
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). "ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219617. (3 กุมภาพันธ์ 2564)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน". 3 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219617.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไม้เหยียบหูก อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว