นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 95 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้อมูลผลงาน

  670      626     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 95 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 95 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คำอธิบาย :  นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 95 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณ

เรื่องจากปก:
- กระต่ายหมายจันทร์ ความฝันที่ประเทศไทย(ต้อง)ทำได้
ไทยจะเป็นชาติที่ 5 ของเอเชียที่สร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 ปี หรือราวๆ ปี พ.ศ. 2571 จะสามารถส่งบินโคจรรอบดวงจันทร์

บทความพิเศษ: (โดย อรพินท์ วิภาสุรมณฑล)
- "มารี กูรี" หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2

ร้อยพันวิทยา: (โดย รวิศ ทัศคร)
- สู่ดวงดาวด้วยเครื่องยนต์ขับดันอิออน

สภากาแฟ: (โดย ผศ. ดร. ป๋วย อุ่นใจ)
- เรื่อง (ไม่) ลับฉบับกัญชา (แมว)

เปิดโลกนิทานดาว: (โดย พงศธร กิจเวช)
- กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ที่มาของเดือนกุมภาพันธ์

สาระวิทย์ในศิลป์: (โดย วริศา ใจดี)
- แมว ขนมปังปิ้ง และฟิสิกส์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สาระวิทย์, เทคโนโลยี, ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อวกาศ, สวทช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ, หนังสือ