เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ

2,881      2,612
 
Creative Commons License
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีพระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)ข้อมูลประกอบภาพ Obb Nunthawut Sunethonthamภาพถ่าย Obb Nunthawut Sunethonthamผลงานร่วม The Team 1990เนื้อทองแดง ปี 2523 ตอกโค๊ดนะ รายละเอียด เหรียญปิดตา พิมพ์ใหญ่ หลังเรียบ เนื้อทองแดง หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. สร้างน้อยเพียง 2,000 เหรียญ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระ, หลวงปู่โต๊ะ, พระเครื่อง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Obb Nunthawut Sunethontham
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
Obb Nunthawut Sunethontham, The Team 1990. (2564). เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ , 14 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219968
Obb Nunthawut Sunethontham, The Team 1990. (2564). "เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219968. (14 กุมภาพันธ์ 2564)
Obb Nunthawut Sunethontham, The Team 1990. "เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ ". 14 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219968.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว