พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร

2,960      188
 
Creative Commons License
พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชื่อภาพ : พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาข้อมูลประกอบภาพ The Team 1990จัดทำร่วม เพจ วัตถุมงคล เเละ ของเก่าสะสมที่ระลึกต่างๆ Long Live The Kingคงกฤช วงศ์สละ" ประวัติ " ในวาระอันเป็นมิ่งมงคลสมัยอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้าง พระพุทธรูปฉลองพระองค์ เพื่อให้พสกนิกรได้สักการะบูชาโดยนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา...เป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร เนื้อผง ขนาดสูง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษาเนื้อพระประกอบด้วยมวลสารจากสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานในเนปาลและอินเดีย และจากวัดสำคัญและเก่าแก่หลายแห่งในประเทศศรีลังกา จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งมวลสารจากสถานที่ศักดิ์และวัดสำคัญๆทั่วประเทศ ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพทั่วพระราชอาณาจักรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก ที่สำคัญยิ่งก็คือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานเส้นพระเกศา ( เส้นผม ) พระจีวร และมวลสาระองค์( ผงจิตรลดา )โดยพระราชทานผ่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอัญเชิญมาผสมอยู่ใน เนื้อพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานมวลสารมหามงคลอีกประการหนึ่งคือ พระจีวรที่องค์ครองคราวเสด็จออกผนวชเมื่อปี พ.ศ.2499 นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมมวลสารจากพระธาตุสำคัญทุกปีเกิด จากวัดสำคัญ 143 วัดทั่วประเทศ สำหรับการผสมมวลสารมหามงคลพระราชทานนั้น อาจารย์อนันต์ สวัสดิ์สวนีย์ ซึ่งเป็นนายช่างแห่งกองช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร ได้นำมวลสารมหามงคลทั้ง 3 ประการ มาซอยและย่อยให้เป็นผงละเอียดยิบ เพื่อจะได้ผสมมวลสารอย่างอื่นอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นประชาชนทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับมวลสารมหามงคลอย่างถ้วนทั่วกัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระ, ของสะสม, พระเครื่อง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : The Team 1990
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เพจ วัตถุมงคล เเละ ของเก่าสะสมที่ระลึกต่างๆ Long Live The King, คงกฤช วงศ์สละ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/ThaiAmuletLongliveTheKing/
URL :
:
The Team 1990, เพจ วัตถุมงคล เเละ ของเก่าสะสมที่ระลึกต่างๆ Long Live The King, คงกฤช วงศ์สละ. (2564). พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร , 14 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219993
The Team 1990, เพจ วัตถุมงคล เเละ ของเก่าสะสมที่ระลึกต่างๆ Long Live The King, คงกฤช วงศ์สละ. (2564). "พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219993. (14 กุมภาพันธ์ 2564)
The Team 1990, เพจ วัตถุมงคล เเละ ของเก่าสะสมที่ระลึกต่างๆ Long Live The King, คงกฤช วงศ์สละ. "พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร ". 14 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/219993.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระพุทธ?นรา?วัน?ต?บพิตร? พระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองปางห้ามสมุทร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว