มะลิต้น

3,588      555
 
Creative Commons License
มะลิต้น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มะลิต้น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มะลิต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros brandisiana สถานที่ : จังหวัดพังงา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นไม้, ต้นมะลิต้น, พันธุ์ไม้, มะลิต้น, ดอกมะลิต้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อภิชาติ รุ่งเรือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อภิชาติ รุ่งเรือง. (2564). มะลิต้น, 18 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222378
อภิชาติ รุ่งเรือง. (2564). "มะลิต้น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222378. (18 มีนาคม 2564)
อภิชาติ รุ่งเรือง. "มะลิต้น". 18 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222378.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มะลิต้น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว