โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค

508      653
 
Creative Commons License
โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : protein block, โปรตีน, อาหารเสริสำหรับสัตว์, การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม, โค, พลังงาน, การ้อาหารเสริมโปรตีนและพลังงาน, อาหารสัตว์, โปรตีนก้อน, อาหารโค, อาหารเสริมสำหรับโค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, โชค โสรัจกุล,รศ.ดร., คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/protein-block/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, โชค โสรัจกุล,รศ.ดร., คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2564). โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค, 7 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227735
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, โชค โสรัจกุล,รศ.ดร., คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2564). "โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227735. (7 เมษายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, โชค โสรัจกุล,รศ.ดร., คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา. "โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค". 7 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227735.


รีวิว : โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค

ไม่พบข้อมูลการรีวิว