เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช

1,346      829
 
Creative Commons License
เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้สนใจก้อนเชื้อสดเมตาไรเซียม ติดต่อได้ที่บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 090 880 1089 อีเมล sale@svgroup.co.th หรือเข้าถึ้งข้อมูลได้ที่ www.svgroup.co.th หรือ www.facebook.com/svgroupthailand
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : BIOTEC, สารชีวภัณฑ์, แมลงศัตรูพืช, ราเขียว, การกำจัดแมลง, Metarhizium sp., BCC4849, รากำจัดแมลงศัตรูพืช, green muscadine fungus, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, เมตาไรเซียม, ไบโอเทค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์, ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/metarhizium/
URL :
:
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์, ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ. (2564). เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช, 7 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227747
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์, ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ. (2564). "เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227747. (7 เมษายน 2564)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์, ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ. "เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช". 7 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227747.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว