รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก

3,671      1,283
 
Creative Commons License
รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนอนผีเสื้อ, ด้วงดิน, แมลงศัตรูพืช, แมลงกัดกินราก, จิ้งหรีด, ปลวก, ด้วงปีกแข็ง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, แมลงกัดกินใบ, แมลงกระชอน, หนอนมีเสื้อ, หนอนชอนใบ, หนอนเจาะลำต้น, แมลงวัน, หนอนของด้วง, หนอนแมลงวัน, การจัดการแมลงศัตรูพืช, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, หนอนด้วง, พืชผัก, แมลงดูดกินน้ำเลี้ยง, ตั๊กแตน, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยจั๊กจั่น, แมลงที่ทำให้เกิดปุ่มปม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศมาพร แสงยศ,ผศ.ดร., สุกัญญา คลังสินศิริกุล,ดร., คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/learn-manage-pest/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, ศมาพร แสงยศ,ผศ.ดร., สุกัญญา คลังสินศิริกุล,ดร., คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก, 7 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227755
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, ศมาพร แสงยศ,ผศ.ดร., สุกัญญา คลังสินศิริกุล,ดร., คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2564). "รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227755. (7 เมษายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, ศมาพร แสงยศ,ผศ.ดร., สุกัญญา คลังสินศิริกุล,ดร., คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก". 7 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227755.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว