หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

150      554
 
Creative Commons License
หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย สาระความรู้ต่างๆ ในเรื่องของ โควิด-19 ได้แก่ทําความรู้จักโควิด – 19ติดโควิดหรือเปล่า? เช็กสัญญาณและอาการได้ที่นี่ใครบ้างที่เสี่ยงสูงติดโควิด-19เเนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันเตรียมที่พักและอุปกรณ์อย่างไรให้พร้อมข้อปฏิบัติกรณีอยู่บ้านคนเดียวข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่ต้องกักตัวข้อปฏิบัติสําหรับผู้ดูแลอาคารชุดเมื่อไหร่ควรไปหาหมอทําความเข้าใจเส้นทางการรักษาโควิด-19การดูแลตนเองสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID-19แนะนําวิธีดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด-19
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : thaihealth, คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน, COVID-19, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, โควิด-19, สสส.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.thaihealth.or.th/
URL :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2564). หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน, 20 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228597
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2564). "หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228597. (20 เมษายน 2564)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). "หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน". 20 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228597.


รีวิว : หนังสือ สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว