คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)

142      47
 
Creative Commons License
คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือผู้ประกอบการในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการขออนุญาต แบบฟอร์มและตัวอย่างการ กรอกเอกสารเพื่อ ขอรับใบอนุญาต กฎหมายที่ควรทราบ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่สนใจ ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชงกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไทยโดยที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กัญชง, ยาเสพติด, การขออนุญาต, ยาเสพติดให้โทษ, Hemp, วัตถุเสพติด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กองควบคุมวัตถุเสพติด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://mnfda.fda.moph.go.th/.../KKHemp64update-070464.pdf
URL :
กองควบคุมวัตถุเสพติด, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2564). คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp), 21 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228904
กองควบคุมวัตถุเสพติด, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2564). "คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228904. (21 เมษายน 2564)
กองควบคุมวัตถุเสพติด, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. "คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)". 21 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228904.


รีวิว : คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว