ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

214      62
 
Creative Commons License
ธรรมชาติของดินและปุ๋ย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : คู่มือสำหรับเกษตรยุคใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 13) "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย" ความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย/การผสมปุ๋ยใช้เอง/เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด"/การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน/คลินิกดิน โดยเกษตรกร/การเพิ่มขีดความสามารถเกษตร กระบวนการตั้งโจทย์วิจัยเพื่อเกษตรกร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดิน, ปุ๋ย, คลินิกดิน, ปุ๋ยสั่งตัด, เกษตรกร, ความรู้ด้านปุ๋ย, การวิจัย, การวิจัยเพื่อเกษตรกร, ความรู้ด้านดิน, การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทัศนีย์ อัตตะนันทน์,ศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์,ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://l.facebook.com/l.php?u=https://drive.google.com/file/d/1lLUbDN52f6wIBoH_PEvdbOMKnYqeRsT9/edit?fbclid=IwAR3bxOkun8hHrSaZlG6NJLKUHM3r5Vfv7fOxV___mebp0vbQI0Z-_L5-XEo&h=AT2q8h6ub9AEMhKLXeNORgZgLsxJ3BTPVLwlETp0pQpZsQSnLoHCSGvg9fphgMJYmECF4dLUWHsng4ic-kCflESmh1C-_Pc_lxOWyPaYrEl51Fowc2DyM6ZSc4yRJlh-qA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT35T2O6N3qdWoegHLMEDjfVDRyrms366-Ju7ZBYm7JvUaNG9nX2-RNjQkapZF9gGKuAgnK3vimWbDJYd64LVXpzLMvciz--MrP_76oWb0XV4fVftvLxcyq9SNMvNnTydnmiYxSCpHwp705PZ4XcwrIs84r8-shUSErF2rxxYn5RAI9CryJwtqzsKP9CHys4bJ9h848MDXCkkGlCDkI7rMc46-yhH5DJ9du_Gi_uG0SXN62yEKGDoOUzSj8W8Mu9CCYL6oC8eeqRNPHqzpwzW4GQk11S
URL :
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์,ศ.ดร., ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์,ดร.. (2564). ธรรมชาติของดินและปุ๋ย, 21 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228905
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์,ศ.ดร., ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์,ดร.. (2564). "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228905. (21 เมษายน 2564)
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์,ศ.ดร., ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์,ดร.. "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย". 21 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/228905.


รีวิว : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว