น้ำหมักจากเปลือกมังคุด

2,305      559
 
Creative Commons License
น้ำหมักจากเปลือกมังคุด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : น้ำหมักจากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : น้ำหมักจากเปลือกมังคุดทางเลือกจัดการโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียน ข้อพึงระวังไม่ควรรักษาแผลในช่วงฝนตก เนื่องจากต้นทุเรียนจะดูดน้ำทำให้น้ำหมักจากเปลือกมังคุดไม่ซึมเข้าต้นประสิทธิภาพในการรักษาจะลดลง สั่งซ์้อน้ำหมักจากเปลือกมังคุดได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฎ โทรศัพท์ 081 421 4445, 097 965 4929
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตร, เกษตรกร, น้ำหมัก, เกษตรอินทรีย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม,ผศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/bio-extracts-mango/
URL :
:
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (2564). น้ำหมักจากเปลือกมังคุด, 24 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229440
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (2564). "น้ำหมักจากเปลือกมังคุด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229440. (24 เมษายน 2564)
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม,ผศ.ดร., สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. "น้ำหมักจากเปลือกมังคุด". 24 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229440.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : น้ำหมักจากเปลือกมังคุด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว