การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

392      148
 
Creative Commons License
การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การขยายพันธุ์ดอกบัว, ดอกบัว, การขยายพันธุ์พืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การขยายพันธุ์แบบแยกเหง้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/tissue-culture-siam-tulip/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, 24 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229443
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229443. (24 เมษายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ". 24 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229443.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การขยายพันธุ์ปทุมมาแบบแยกเหง้า แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว