ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม

146      40
 
Creative Commons License
ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้อย่างลึกซึ้ง องค์ความรู้เกี่ยวกับต้มยำกุ้งมีการสั่งสมส่งต่อและสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ในปี พ.ศ.2554 ต้มยำกุ้งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และอยู่ระหว่างการเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ...

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้มยำทำแกง, ความอร่อย, eBook, ต้มยำ, การประกอบอาหาร, วัฒนธรรมด้านอาหาร, ต้มยำกุ้ง, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, อาหาร, ประวัติของอาหาร, อีบุ๊ค, e-Book, วัฒนธรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://book.culture.go.th/tomyumkung/mobile/index.html#p=1
URL :
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2564). ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม, 17 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229710
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2564). "ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229710. (17 พฤษภาคม 2564)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. "ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม". 17 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229710.


รีวิว : ต้มยำกุ้ง : ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว