เงินบริจาคอยู่ไหน

34      28
 
Creative Commons License
เงินบริจาคอยู่ไหน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เงินบริจาคอยู่ไหน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : oic.go.th, สขร., พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, oic, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วรรธนพงศ์ คำดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/oic-knowledge/
URL :
วรรธนพงศ์ คำดี. (2564). เงินบริจาคอยู่ไหน, 18 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229765
วรรธนพงศ์ คำดี. (2564). "เงินบริจาคอยู่ไหน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229765. (18 พฤษภาคม 2564)
วรรธนพงศ์ คำดี. "เงินบริจาคอยู่ไหน". 18 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229765.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (732)

รีวิว : เงินบริจาคอยู่ไหน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว