การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม

114      136
 
Creative Commons License
การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานทำมือ, เครื่องหอมไทยเดิม, เครื่องหอม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อรรคภพ ทองตะนาว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. (2564). การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม, 23 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230062
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. (2564). "การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230062. (23 พฤษภาคม 2564)
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. "การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม". 23 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230062.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (11,700)
จำนวนผู้เข้าชม (3,909)
จำนวนผู้เข้าชม (1,926)

รีวิว : การสาธิตทำเครื่องหอมไทยเดิม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว