ปลาเค็ม

182      124
 
Creative Commons License
ปลาเค็ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ปลาเค็ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปลาเค็ม, ปลา, อาหาร, ตลาด, ปลาแห้ง, อุทัยธานี, ร้าน, ปลาตากแห้ง, ร้านค้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2564). ปลาเค็ม, 27 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230529
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2564). "ปลาเค็ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230529. (27 พฤษภาคม 2564)
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. "ปลาเค็ม". 27 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230529.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (14,664)
จำนวนผู้เข้าชม (9,864)

รีวิว : ปลาเค็ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว