จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี

167      100
 
Creative Commons License
จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานศิลปะ, ศาสนาพุทธ, จิตรกรรมฝาผนัง, อุทัยธานี, สะแกกรัง, วัดอุโบสถาราม, แม่น้ำ, แม่น้ำสะแกกรัง, ศิลปะ, จิตรกรรม, ศาสนา, ภาพวาด, วัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2564). จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี, 27 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230666
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2564). "จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230666. (27 พฤษภาคม 2564)
กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. "จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี". 27 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230666.


รีวิว : จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดอุโบสถาราม จ.อุทัยธานี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว