มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์

1,073      1,927
 
Creative Commons License
มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ลักษณะหัวโขน 

หน้า: หน้ายักษ์ ปากแสยะตาโพลง มี 1 พักตร์  2 กร

สี: สีแดงชาด 

ยอด: สวมมงกุฎหางไก่  

 

ประวัติ 

มหายมยักษ์ เป็นโอรสของท้าวสหมะลิวัน ครองราชย์ต่อจากท้าวสหมะลิวัน มีนามว่าท้าวศากยวงศามหายมยักษ์ มีมเหสีชื่อนางจันทรประภา มีธิดาชื่อพิรากวน โอรสชื่อไมยราพณ์ มีความเกลียดชังทศกัณฐ์มาก ก่อนสิ้นชีพยังเรียกโอรสธิดาและชายามาสั่งห้ามมิให้คบหาทศกัณฐ์ มหายมยักษ์มีบทบาทในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนออกรบป้องกันเมือง สมทบกับกองทัพของท้าวลัสเตียนซึ่งยกมาช่วย เมื่อครั้งท้าวกาลนาคยกทัพมารุกรานเมืองบาดาล

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปวัฒนธรรมไทย, หัวโขน, ท้าวศากยวงศา, มหายมยักษ์, โขน, ช่างหัวโขน, งานช่างศิลป์ไทย, ช่างสิบหมู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Thai Craft Studio
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
Thai Craft Studio. (2564). มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์, 31 พฤษภาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230985
Thai Craft Studio. (2564). "มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230985. (31 พฤษภาคม 2564)
Thai Craft Studio. "มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์". 31 พฤษภาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/230985.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มหายมยักษ์ (ท้าวศากยวงศา มหายมยักษ์) - พญายักษ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว