สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?

13      5
 
Creative Commons License
สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เนื้อสัตว์, การควบคุมการแพร่ระบาด, เนื้อสัตว์แปรรูป, โควิด-19, COVID-19, รู้เท่ารู้ทัน, มาตรฐาน GMP, สุขอนามัย, การปนเปื้อนของเชื้อโรค, โรงงาน, สินค้าแปรรูป, สถานประกอบการ, มาตรฐาน GHP
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2564). สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?, 7 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/231599
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2564). "สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/231599. (7 มิถุนายน 2564)
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. "สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?". 7 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/231599.


รีวิว : สินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว