กรุงโรม

6      3
 
Creative Commons License
กรุงโรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กรุงโรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กรุงโรม ประเทศอิตาลี: Altar of the Fatherland

เป็นอนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการรวมกันของอิตาลีและการกำเนิดของประเทศอิตาลีในช่วงตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 โดยลักษณะของอนุสาวรีย์นั้นเป็นอาคารใหญ่โตที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประเทศอิตาลี, กรุงโรม, อนุสาวรีย์สร้างจากหินอ่อนสีขาว, Altar of the Fatherland
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). กรุงโรม, 10 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232045
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "กรุงโรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232045. (10 มิถุนายน 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "กรุงโรม". 10 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232045.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (69)
จำนวนผู้เข้าชม (10)
จำนวนผู้เข้าชม (9)

รีวิว : กรุงโรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว