ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?

8      4
 
Creative Commons License
ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โควิด-19, นายจ้าง, ลูกจ้าง, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, รู้เท่ารู้ทัน, บริษัท, ความปกติใหม่, หนังสือเตือน, กฎหมาย, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, Work From Home, New normal, COVID-19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2564). ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?, 10 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232055
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2564). "ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232055. (10 มิถุนายน 2564)
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. "ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?". 10 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232055.


รีวิว : ลูกจ้างที่ WFH ติดต่อไม่ได้ นายจ้างมีสิทธิ์ออกใบเตือนหรือไม่ ?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว