ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus)

62      29
 
Creative Commons License
ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้, ต้นไม้, พันธุ์ไม้, ต้นกระบองเพชร, ฮามาโตะแคคตัส, ดอกฮามาโตะ, Hamato cactus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นันธยา สายบัวทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นันธยา สายบัวทอง. (2564). ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus), 11 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232102
นันธยา สายบัวทอง. (2564). "ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232102. (11 มิถุนายน 2564)
นันธยา สายบัวทอง. "ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus)". 11 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232102.


รีวิว : ฮามาโตะแคคตัส (Hamato cactus)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว