งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก

5      2
 
Creative Commons License
งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องเล่นเด็ก, งานไม้ไผ่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขวัญใจ เนียมพิทักษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
ขวัญใจ เนียมพิทักษ์. (2564). งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก, 10 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232126
ขวัญใจ เนียมพิทักษ์. (2564). "งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232126. (10 มิถุนายน 2564)
ขวัญใจ เนียมพิทักษ์. "งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก". 10 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232126.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (332)
จำนวนผู้เข้าชม (182)
จำนวนผู้เข้าชม (173)

รีวิว : งานไม้ไผ่ เครื่องเล่นเด็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว