สุกี้โรล

8      4
 
Creative Commons License
สุกี้โรล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สุกี้โรล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สุกี้ม้วน, สุกี้โรล, อาหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). สุกี้โรล, 10 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232131
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). "สุกี้โรล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232131. (10 มิถุนายน 2564)
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. "สุกี้โรล". 10 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232131.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,112)
จำนวนผู้เข้าชม (2,820)
จำนวนผู้เข้าชม (2,791)

รีวิว : สุกี้โรล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว