คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย

7      0
 
Creative Commons License
คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พื้นที่นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยามภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย บอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบริเวณด้านหน้าอาคารของมิวเซียมสยามซึ่งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่เป็นพยานหลักฐานของการใช้พื้นที่แห่งนี้หลายยุคหลายสมัยทับซ้อนกัน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยเป็นพื้นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ต่อมาถูกปรับพื้นที่ใหม่ใช้เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายหลายพระองค์ในช่วงรัชกาลที่ 3-5 จนกระทั่งสุดท้ายกลายมาเป็นที่ตั้งของอาคารกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลที่ 6 และเปลี่ยนการใช้งานอาคารอีกครั้งโดยปรับมาใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามในปัจจุบัน มิวเซียมใต้ดินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การขุดค้น, วังช่างมุก, สังคมไทย, ประวัติศาสตร์เมือง, พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน, ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, หลุมขุดค้นโบราณคดี, แหล่งเรียนรู้, ท้องพระโรง, ประวัติศาสตร์พื้นที่, วังท้ายวัด, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, ป้อมบางกอก, วังท้ายวัดพระเชตุพน, สถานีรถไฟฟ้า, หลักฐานชั้นต้น, การติดต่อค้าขาย, สถานีสนามไชย, กรุงเทพฯ, วังเจ้านาย, นิทรรศการใต้ดิน, การศึกษาประวัติศาสตร์, กระทรวงพาณิชย์, การศึกษาอดีต, เครื่องเคลือบ, รัตนโกสินทร์, เจ้านายสยาม, พิพิธภัณฑ์, เกาะรัตนโกสินทร์, โบราณคดี, ภูมิปัญญาโบราณ, โบราณสถาน, ย่านท่าเตียน, เกือกม้า, โบราณวัตถุ, เครื่องแก้ว, กระดูกสัตว์, ประวัติศาสตร์ไทย, Bangkok underground, ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม, พื้นที่เมืองเก่า, ช่างหอยมุก, ใต้ดิน, วังท้ายวัดโพธิ์, มิวเซียมสยาม, เครื่องปั้นดินเผา, เศษกระเบื้องเซรามิค, ป้อมวิไชยเยนทร์, ประวัติศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย, 11 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232144
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232144. (11 มิถุนายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย". 11 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232144.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,185)
จำนวนผู้เข้าชม (4,767)

รีวิว : คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว