ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก

458      179
 
Creative Commons License
ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พัฒนาการเรียนรู้, เรื่องของครู
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   DE Channel
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก, 14 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232306
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). "ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232306. (14 มิถุนายน 2564)
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. "ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก". 14 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232306.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ปรับพฤติกรรมในเด็กโดยการเสริมแรงทางบวก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว