อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง

181      58
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาคารโบสถ์, โบสถ์, อาคาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง, 16 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232476
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). "อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232476. (16 มิถุนายน 2564)
ธนกร ลีลาธรรม. "อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง". 16 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232476.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อาคารโบสถ์ที่จังหวัดตรัง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว