เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ

180      74
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แพกระชัง, กระชัง, เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ, 18 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232675
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). "เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232675. (18 มิถุนายน 2564)
ธนกร ลีลาธรรม. "เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ". 18 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/232675.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เรือนแพลอยน้ำเพาะเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว