ต้นเงินไหลมาด่างชมพู

161      56
 
Creative Commons License
ต้นเงินไหลมาด่างชมพู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ต้นเงินไหลมาด่างชมพู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

 ต้นเงินไหลมาด่างชมพู หรือต้นเงินทองไหลมา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงาม เพื่อเสริมสิริมงคล

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นเงินไหลมา, ไม้มงคล, ไม้ประดับ, เงินทองไหลมา, ต้นทองไหลมา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). ต้นเงินไหลมาด่างชมพู, 2 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235114
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "ต้นเงินไหลมาด่างชมพู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235114. (2 สิงหาคม 2564)
จริยา ทิพย์หทัย. "ต้นเงินไหลมาด่างชมพู". 2 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235114.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นเงินไหลมาด่างชมพู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว