วงจรไฟฟ้า 2

153      112
 
Creative Commons License
วงจรไฟฟ้า 2 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วงจรไฟฟ้า 2
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิศวกรรมไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, ความจุไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตร์, การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า, ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. (2564). วงจรไฟฟ้า 2, 2 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235340
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. (2564). "วงจรไฟฟ้า 2". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235340. (2 กรกฎาคม 2564)
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. "วงจรไฟฟ้า 2". 2 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235340.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (512)

รีวิว : วงจรไฟฟ้า 2

ไม่พบข้อมูลการรีวิว