วงจรไฟฟ้า 1

257      568
 
Creative Commons License
วงจรไฟฟ้า 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วงจรไฟฟ้า 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์. (2564). วงจรไฟฟ้า 1, 2 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235344
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์. (2564). "วงจรไฟฟ้า 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235344. (2 กรกฎาคม 2564)
ธนากร น้ำหอมจันทร์,ผศ., สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์. "วงจรไฟฟ้า 1". 2 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235344.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วงจรไฟฟ้า 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว