ต้นแครอทป่า

15      10
 
Creative Commons License
ต้นแครอทป่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ต้นแครอทป่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Daucus carota หรือ  wild carrot ต้นแครอทป่า

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นแครอทป่า, Daucus carota, wild carrot
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). ต้นแครอทป่า, 4 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235402
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "ต้นแครอทป่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235402. (4 กรกฎาคม 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "ต้นแครอทป่า". 4 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235402.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (106)
จำนวนผู้เข้าชม (95)
จำนวนผู้เข้าชม (72)

รีวิว : ต้นแครอทป่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว