ดอกกำปองน้อย

14      5
 
Creative Commons License
ดอกกำปองน้อย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกกำปองน้อย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ดอกกำปองน้อย Clematis
เป็นไม้เถาขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยเรียกว่า
ดอกคำปองน้อย เดิมเป็นไม้เถาธรรมดาพบได้ตามป่าไม้ผลัดใบและป่าดิบใกล้ลำห้วยในแถบที่ราบสูงแต่เมื่อมีนักพฤกษศาสตร์ค้นพบและได้นำมาปรับปรุงสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไม้ประดับอีกชนิดที่มีดอกสวยงามจนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งไม้เลื้อย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Clematis, ดอกกำปองน้อย, ราชินีแห่งไม้เลื้อย, ไม้เถาขนาดเล็ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). ดอกกำปองน้อย, 6 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235637
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "ดอกกำปองน้อย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235637. (6 กรกฎาคม 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "ดอกกำปองน้อย". 6 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/235637.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (126)
จำนวนผู้เข้าชม (103)
จำนวนผู้เข้าชม (96)

รีวิว : ดอกกำปองน้อย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว