ใบงานประเภทของคำนาม

52      33
 
Creative Commons License
ใบงานประเภทของคำนาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงานประเภทของคำนาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ใบงานฝึกหัดการแยกประเภทคำนามตามหมวดหมู่ต่างๆ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ใบงานคำนาม, ใบงานภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ณัฐชยา นรารัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). ใบงานประเภทของคำนาม, 9 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236168
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). "ใบงานประเภทของคำนาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236168. (9 กรกฎาคม 2564)
ณัฐชยา นรารัตน์. "ใบงานประเภทของคำนาม". 9 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236168.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (9,070)
จำนวนผู้เข้าชม (5,822)
จำนวนผู้เข้าชม (4,997)

รีวิว : ใบงานประเภทของคำนาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว