เพาะต้นอ่อนอย่างมือ

728      228
 
Creative Commons License
เพาะต้นอ่อนอย่างมือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เพาะต้นอ่อนอย่างมือ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ความนิยม "ต้นอ่อน" หรือ "ไมโครกรีน (microgreen)" มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งใช้เพื่อบริโภคหรือใช้ตกแต่งประดับจานอาหาร มีงานวิจัยพบว่า พืชในระยะต้นอ่อนจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าระยะเติบโตอื่นๆ และพืชบางชนิดมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักที่โตเต็มวัยหลายเท่า

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นอ่อน, ไมโครกรีน, การเพาะต้นอ่อน, microgreen
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผ่นพับ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/microgreen/
URL :
:
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2564). เพาะต้นอ่อนอย่างมือ, 12 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236423
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2564). "เพาะต้นอ่อนอย่างมือ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236423. (12 กรกฎาคม 2564)
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. "เพาะต้นอ่อนอย่างมือ". 12 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236423.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพาะต้นอ่อนอย่างมือ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว