วิทย์พลิกชุมชน

238      88
 
Creative Commons License
วิทย์พลิกชุมชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วิทย์พลิกชุมชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

หนังสือ วิทย์พลิกชุมชน: ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมเรื่องราวของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรส่วนหนึ่งที่ สท. และพันธิตรได้ร่วมทำงาน พัฒนากำลังคนที่เป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสมาร์ทเทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีการผลิตอาหารโคคุณภาพ ตลอดจนการดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่จะเป็นแรงกระเพื่อมสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยากศาสตร์การเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/agritec-book-2021/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). วิทย์พลิกชุมชน, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236430
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "วิทย์พลิกชุมชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236430. (11 กรกฎาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "วิทย์พลิกชุมชน". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236430.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิทย์พลิกชุมชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว